Upute za škole

Info

Zamolnice za novu školsku godinu nalaze se na GPP-ovoj web stranici (sa lijeve strane) te molimo škole da za svoje učenike po potrebi izlistaju zamolnicu.
Škole ovjeravaju zamolnice učenicima na sljedeći način:

  • Ako učenik želi prvi puta aktivirati karticu na zamolnici mora biti fotografija.  Škola ovjerava pečatom fotografiju i na dnu stranice na mjesto predviđeno za potpis ovlaštene osobe i pečat.
  • Ako učenik ima karticu od prošle školske godine fotografija nije potrebna nego škola samo treba ovjeriti zamolnicu na dnu stranice.

 

Svojom ovjerom škola potvrđuje istinitost podataka upisanih na zamolnici.