Upute za fakultete

Info

Zamolnice za novu akademsku godinu nalaze se na GPP-ovoj web stranici (sa lijeve strane) te molimo fakultete da za svoje studente po potrebi izlistaju zamolnicu.
Fakulteti ovjeravaju zamolnice studentima na sljedeći način:

  • Ako student želi prvi puta aktivirati studentsku karticu na zamolnici mora biti fotografija.  Fakultet ovjerava pečatom fotografiju i na dnu stranice na mjesto predviđeno za potpis ovlaštene osobe i pečat.
  • Ako student ima karticu od prošle akademske godine fotografija nije potrebna nego fakultet samo treba ovjeriti zamolnicu na dnu stranice.

 

Svojom ovjerom fakultet potvrđuje istinitost podataka upisanih na zamolnici.