Javna nabava

 • OBAVIJEST POSLOVNIM PARTNERIMA...ovdje
 • Temeljem članka 80. stavka 2. točke 2. ZJN 2016, objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 76. stavka 2. i članka 77. ZJN 2016.
 • PRAVILNIK o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, usluga i radova...ovdje

 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2016 godinu....ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2016 godinu - PRVA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2016 godinu - DRUGA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2016 godinu - TREĆA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2016 godinu - ČETVRTA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2016 godinu - PETA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2016 godinu - ŠESTA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2016 godinu - SEDMA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2016 godinu - OSMA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Plan nabave GPP d.o.o. Osijek za 2016 godinu - DEVETA IZMJENA PLANA...ovdje
 • Registar ugovora o javnoj nabavi i sklopljenih okvirnih sporazuma .......ovdje
 • Poništenje postupka javne nabave .......ovdje
 • Obavijest o sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi i okvirnim sporazumima ......ovdje