EU PROJEKTI

Izrada analize stanja tramvajske mreže u gradu Osijeku

PDF


Planiranje integriranog regionalnog transporta i mobilnosti u svrhu bolje povezanosti središnje Europe - SHAREPLACE

PDF


Master plan prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije-konačni elaborat

PDF


Izrada Masterplana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije

PDF


Modernizacija tramvajske infrastrukture na području grada osijeka

PDF


Nabava autobusa za Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek

PDF


INFO: eu-fondovi@gpp-osijek.com

WEB: e-GPP

Više informacija o EU fondovima i Operativnom programu:
Strukturni fondovi
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

"Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost Gradskog prijevoza putnika d.o.o. Osijek"