Učenička kartica

Info

 

Učenička kartica je kartica za koju dio cijene plaća putnik, a dio Grad ili općina  (ovisno o prebivalištu).
Pravo na ovu karticu imaju redoviti polaznici osnovnih škola i redoviti polaznici srednjih škola na temelju ovjerene zamolnice.

Ova kartica vrijedi od 01. rujna tekuće godine do 30. rujna sljedeće godine. Za svaku novu školsku godinu treba donijeti popunjenu i ovjerenu zamolnicu.

Aktivacija kartice
Za učenike osnovnih škola kartica se izdaje na osnovu zamolnice ovjerene u školi, te fotografiranje.

Za učenike srednjih škola kartica se izdaje na osnovu zamolnice ovjerene u školi, te fotografiranje.

Fotografija mora biti na zamolnici samo kad se kartica prvi puta aktivira.

Cijena aktivacije kartice je 20,00 kuna (u cijeni je  fotografiranje putnika za karticu). 
Izdaje se po uplati na prodajnim mjestima GPP-a (Cara Hadrijana 1-kod remize, Trg Ante Starčevića-pothodnik) :

od 25. do 05. u mjesecu:

  • Cara Hadrijana 1 (kod remize) - radnim danom u vremenu od 6,30 sati do 19,30 sati, subotom od 08:00 sati do 13:00 sati. 
  • pothodnik - Trg Ante Starčevića - radnim danom od 7,00 sati do 19,30 sati, subotom od 8,15 sati do 13,00 sati.
  • Gajev trg - radnim danom od 6,30 sati do 19,00 sati, subotom 8,00 sati do 12,45 sati.

od 6. do 24. u mjesecu:

  • Cara Hadrijana 1 (kod remize) - radnim danom u vremenu od 06,30 sati do 13,30 sati, subotom NE RADI
  • pothodnik - Trg Ante Starčevića - radnim danom od 07,00 sati do 19,30 sati, subotom od 8,15 sati do 13,00 sati.
  • Gajev trg - radnim danom od 6,30 sati do 13,15 sati, subotom NE RADI.

Nadopuna kartice
Kartice se mogu nadopuniti za jedan ili više mjeseci na prodajnim mjestima GPP-a ili za jedan mjesec na kioscima Tiska i Skripte (ako ste donijeli potrebnu dokumentaciju na prodajno mjesto GPP-a). Plaćanje se na prodajnim mjestima GPP-a vrši gotovinom, karticama (za koje GPP ima ugovoreno plaćanje) i virmanom (za pravne osobe), a na prodajnim mjestima Tiska i Skripte samo gotovinom.

Cijene nadopuna kartice za putnika za jedan mjesec su sljedeće: 

I zona     

 (vrijedi za područje Osijeka, Brijesta, Podravlja, Tvrđavice i Višnjevca - Višnjevac obuhvaća prijevozno sredstvo tramvaj)                                                       
 55,00 kuna
[Puna cijena] (Cijena na Tisku i Skripti)

9,62 kuna (Sufinancirana cijena*) (Cijena u GPP za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranje)

II zona     

(vrijedi za područje I zone + Josipovac, Višnjevac, Briješće, Nemetin, Tenja, Sarvaš)

100,00 kuna [Puna cijena] (Cijena na Tisku i Skripti)

17,50 kuna (Sufinancirana cijena*) (Cijena u GPP za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranje)

60,00 kuna (Cijena u GPP za učenike osnovnih škola)

Livana                      

(vrijedi za područje Livane + I i II zona)                                               
549,00 kuna [Puna cijena] 

33,75 kuna (Sufinancirana cijena*) (Cijena u GPP za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranje)

80,00 kuna (Cijena u GPP za učenike osnovnih škola)

Čepin                       

(vrijedi za područje Čepina, Livane + I i II zona )                                           

700,00 kuna [Puna cijena] 

44,92 kuna (Sufinancirana cijena*) (Cijena u GPP za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranje)

100,00 kuna (Cijena u GPP za učenike osnovnih škola)


Bijelo Brdo             

(vrijedi za područje Bijelog Brda + I i II zona) 

700,00 kuna [Puna cijena]

0,00 kuna (Sufinancirana cijena*) (Cijena u GPP za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranje)

110,00 kuna (Cijena u GPP za učenike osnovnih škola)

Antunovac                      

(vrijedi za područje Antunovca + I i II zona)                                                
549,00 kuna [Puna cijena] 

50,00 kuna (Sufinancirana cijena*) (Cijena u GPP za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranje)

90,00 kuna (Cijena u GPP za učenike osnovnih škola)

Ivanovac                       

(vrijedi za područje Ivanovca, Antunovca + I i II zona )                                           

700,00 kuna [Puna cijena] 

50,00 kuna (Sufinancirana cijena*) (Cijena u GPP za učenike koji ostvaruju pravo na sufinanciranje)

90,00 kuna (Cijena u GPP za učenike osnovnih škola)

 

Sufinanciranje MZO, OBŽ i općina vrijedi od siječnja do lipnja i od rujna do prosinca.

Puna cijena učeničke kartice za Livanu iznosi 549,00 kuna, za Čepin 700,00 kuna, za Antunovac 549,00 kuna, za Ivanovac 700,00 kuna i za Bijelo Brdo 700,00 kuna.

*MZO sufinancira međumjesni javni prijevoz učenika koji ispunjavaju kriterije iz Odluke Vlade RH sa 75%  ili 100% (ukoliko učenik ispunjava kriterije za 100% financiranje, cijena karte je 0 kn).           

*Županija Osječko-baranjska sufinancira međumjesni javni prijevoz učenika koji ispunjavaju kriterije iz Odluke Vlade RH sa 7,5%.

*Općina Čepin sufinancira prijevoz učenika iz Čepina sa 77,58 kuna i Livane sa 62,33 kune.

*Općina Erdut sufinancira prijevoz učenika iz Bijelog Brda sa 17,5%.

*Općina Antunovac sufinancira prijevoz učenika iz Antunovca  sa 46,07 kuna i Ivanovca sa 72,50 kune.

 

Nadopuna kartica vrši se od 25. u mjesecu za sljedeći mjesec, a kartica vrijedi od prvog do zadnjeg dana u mjesecu za koji je nadopunjena (nakon 24. nije moguće nadopuniti tekući mjesec). Može se koristiti za neograničeni broj putovanja u tijeku kalendarskog mjeseca.
Putnik je dužan prijaviti se s karticom na validatoru pri ulasku u vozilo (ulazak je obavezan na prva vrata). 

S ovom karticom se nije potrebno odjavljivati pri izlasku.

Promjena zone se vrši samo u GPP-u prilikom nadopune kartice.

 

 

Gubitak kartice
U slučaju gubitka kartice moguće je aktivirati duplikat kartice. Za to je potrebno ispuniti obrazac koji se dobije na prodajnim mjestima GPP-a ili prijaviti gubitak na mail GPP-a i nakon provjere da karticu nisu oduzeli naši kontrolori (jedan radni dan) izdaje se nova kartica. Izrada kartice se plaća 20,00 kuna, a ako je bila nadopunjena za tekući mjesec ili nekoliko narednih, nadopuna se prenosi bez naknade.
Putnici su dužni u najkraćem roku prijaviti gubitak kartice na prodajnim mjestima GPP-a jer će u protivnom snositi posljedice ako se netko drugi bude koristio njihovom karticom.