Kartica za nezaposlene

Info

 

Kartica za nezaposlene osobe je kartica za koju dio cijene plaća putnik, a dio Grad ili općina.


Pravo na ovu karticu imaju nezaposlene osobe koji se prijavljuju na Zavodu za zapošljavanje. Ovo pravo putnici ostvaruju na osnovu popisa koji šalje Zavod za zapošljavanje ili potvrde sa
Zavoda za zapošljavanje i uz predočenje osobne iskaznice ili potvrde o boravištu za putnike s područja Grada, a za putnike iz općine Čepin i preslike osobne iskaznice ili potvrde o boravištu.

Aktivacija kartice

Za nezaposlene se kartica izdaje na temelju potvrde koju izdaje Zavod za zapošljavanje iz koje je vidljivo od kada je osoba prijavljena na Zavodu  i predočenja osobne iskaznice i fotografiranje. Iznimno se za grupe putnika izdaju uz preslike potvrde o boravištu, te fotografiranje ili popunjeni obrazac i fotografiju prema standardima za osobne dokumente.

 

Cijena aktivacije kartice je 20,00 kuna (u cijeni je fotografiranje putnika za karticu).
Izdaje se po uplati na prodajnim mjestima GPP-a (Cara Hadrijana 1-kod remize, Trg Ante Starčevića-pothodnik)  :

 

od 25. do 05. u mjesecu:

  • Cara Hadrijana 1 (kod remize) - radnim danom u vremenu od 6,30 sati do 19,30 sati, subotom od 08:00 sati do 13:00 sati. 
  • pothodnik - Trg Ante Starčevića - radnim danom od 7,00 sati do 19,30 sati, subotom od 8,15 sati do 13,00 sati.
  • Gajev trg - radnim danom od 6,30 sati do 19,00 sati, subotom 8,00 sati do 12,45 sati.

od 6. do 24. u mjesecu:

  • Cara Hadrijana 1 (kod remize) - radnim danom u vremenu od 06,30 sati do 13,30 sati, subotom NE RADI
  • pothodnik - Trg Ante Starčevića - radnim danom od 07,00 sati do 19,30 sati, subotom od 8,15 sati do 13,00 sati.
  • Gajev trg - radnim danom od 6,30 sati do 13,15 sati, subotom NE RADI.

 


Nadopuna kartice
Kartice se mogu nadopuniti samo za jedan mjesec na prodajnim mjestima GPP-a, ako se osoba nalazi na popisu ili donese potvrdu od Zavoda za zapošljavanje.  Plaćanje se na prodajnim mjestima GPP-a vrši gotovinom, karticama (za koje GPP ima ugovoreno plaćanje) i virmanom (za pravne osobe).
Ove kartice se ne mogu nadopuniti na prodajnim mjestima Tiska ni Skripte.
Cijene nadopuna kartice za jedan mjesec su sljedeće:


I zona                        
(vrijedi za područje Osijeka, Podravlja, Brijesta, Tvrđavice i Višnjevca - Višnjevac obuhvaća prijevozno sredstvo tramvaj) 

Kartica A: bez naknade     30,00 kuna    

Kartica B: s naknadom      50,00 kuna  

                                   
II zona                                                  
(vrijedi za područje I zone + Josipovac, Višnjevac, Briješće, Nemetin, Tenja, Sarvaš)   

Kartica A: bez naknade     40,00 kuna    

Kartica B: s naknadom      60,00 kuna  

Livana  
(vrijedi za područje Livane + I i II zona)   
200,00 kuna [Puna cijena]
100,00 kuna [Sufinancirana cijena*]
                                             
Čepin                      
(vrijedi za područje Čepina, Livane + I i II zona ) 
200,00 kuna [Puna cijena]
100,00 kuna [Sufinancirana cijena*]


Antunovac               
(vrijedi za područje Antunovca + I i II zona)      
200,00 kuna [Puna cijena]
                                           
Ivanovac                 
(vrijedi za područje Ivanovca, Antunovca + I i II zona )     
 200,00 kuna [Puna cijena]
                                  
Bijelo Brdo              
(vrijedi za područje Bijelog Brda + I i II zona
200,00 kuna [Puna cijena]

*Općina Čepin sufinancira prijevoz nezaposlenih osoba koje imaju prebivalište na području općine
Čepin sa 100,00 kuna.

  

Nadopuna kartica se vrši od 25. u mjesecu za sljedeći mjesec, a kartica vrijedi od prvog do zadnjeg dana u mjesecu za koji je nadopunjena (nakon 24. u mjesecu nije moguće nadopuniti karticu za tekući mjesec). Može se koristiti za neograničeni broj putovanja u tijeku kalendarskog mjeseca.
Putnik je dužan prijaviti se s karticom na validatoru pri ulasku u vozilo (ulazak je obavezan na prva vrata).

S ovom karticom se nije potrebno odjavljivati pri izlasku.

Promjena zone se vrši samo u GPP-u prilikom nadopune kartice.


Gubitak kartice
U slučaju gubitka kartice moguće je aktivirati novu karticu. Za to je potrebno ispuniti obrazac koji se dobije na prodajnim mjestima GPP-a i nakon provjere da karticu nisu oduzeli naši kontrolori (jedan radni dan) izdaje se nova kartica. Aktivacija kartice se plaća 20,00 kuna, a ako je bila nadopunjena za tekući mjesec, nadopuna se prenosi bez naknade.

Putnici su dužni u najkraćem roku prijaviti gubitak kartice na prodajnim mjestima GPP-a jer će u protivnom snositi posljedice ako se netko drugi bude koristio njihovom karticom.